هدر اصلی سایت

تعداد موارد پیدا شده : 1
حسن نوروزی
1397/09/25 02:01
نوروزی مطرح کرد:

درخواست بررسی علت فوت زندانی در قم و بازدید از فشافویه به کمیسیون حقوقی مجلس

سخنگوی حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر پیگیری علت فوت یک زندانی در قم در این کمیسیون، اعلام کرد درخواست برای بازدید از زندان فشافویه را امروز به کمیسیون حقوقی ارائه می‌دهد.