هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/چهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از نگاه خانه ملت


جلسه علنی امروز (یکشنبه، 16 خرداد) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر لاریجانی برگزار شد.
عکس: ابوطالب ندری یکشنبه 16 خرداد 1395 ساعت 10:53
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606102294530451.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606102159627739.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606100353393466.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101598588974.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606100248303508.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606104074587262.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606100081724745.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606102461854533.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101039972496.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101518467198.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606100530779352.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101936591073.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606104701504304.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101296530461.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606107382018678.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101209328156.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101014054617.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101107033144.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101285026462.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606100511149466.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101046524430.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606100465499943.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606103852361024.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606104117880864.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606107846416062.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606102651184012.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606100607547194.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606107922624914.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606103331842005.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606105366863405.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606104234709594.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606105397009074.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606100700934757.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد http://cdn.icana.ir/d/019/201606101012814319.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000