اربعین حسینی

گزارش تصویری/چهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از نگاه خانه ملت


جلسه علنی امروز (یکشنبه، 16 خرداد) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر لاریجانی برگزار شد.
ابوطالب ندری یکشنبه 16 خرداد 1395 ساعت 10:53
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606102294530451.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606102159627739.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100353393466.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101598588974.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100248303508.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606104074587262.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100081724745.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606102461854533.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101039972496.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101518467198.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100530779352.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101936591073.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606104701504304.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101296530461.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606107382018678.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101209328156.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101014054617.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101107033144.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101285026462.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100511149466.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101046524430.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100465499943.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606103852361024.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606104117880864.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606107846416062.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606102651184012.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100607547194.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606107922624914.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606103331842005.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606105366863405.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606104234709594.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606105397009074.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606100700934757.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 16 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201606101012814319.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet