سال ۹۸ سال رونق تولید

گزارش تصویری/ نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری


نشست مشترک هیأت رئیسه فراکسیون ورزش امروز سه‌شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵ با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل سه‌شنبه 6 مهر 1395 ساعت 15:50
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609107319158463.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609109208255912.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609104355022443.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609105066988275.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609106441687628.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609103198112103.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609101810145599.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609108329533491.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609107253570405.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609100457914693.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609102820154887.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609109924638928.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana
نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری http://cdn.icana.ir/d/019/201609109966935773.jpg , نشست هیأت رئیسه فراکسیون ورزش و رئیس سازمان ورزش ش Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000