سال ۹۸ سال رونق تولید

گزارش تصویری/نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس


امیدوار رضایی در نشست مشترک با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی را حضور ییافت.
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 10:55
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609103496747736.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609103399973059.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609107849761680.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609102041895328.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609107967894718.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609102557762758.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609107163339592.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609107246069984.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609107134644821.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609106343521513.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609104183376247.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609100657064262.jpg Icana
نشست مشترک امیدوار رضایی با دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201609103716180910.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000