هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ نشست اعضای هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر لاریجانی


نشست اعضای هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) با حضور دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 18:47
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610108092977024.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610103994362737.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610107119031621.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610103874739062.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610103792008670.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610103161282592.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610102885887277.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610102696948949.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610106020051628.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610107209960516.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610107170458617.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610103271217123.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610103730892524.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana
نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610102608256005.jpg , نشست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000