شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

گزارش تصویری/ نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) در محل تالار آینه مجلس برگزار شد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 20:43
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610104526308842.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610104994182750.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610104963438348.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610105137470299.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610109561109002.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610109639553811.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610105507707438.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610105112502118.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610104646677836.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610105230635155.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610100889348840.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610104888720133.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610105611306758.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610101134581932.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610109898179452.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610105595096073.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610109723774841.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610109813958422.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610106338490951.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201610104725867964.jpg , هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000