هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی


نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی جهت بررسی مشکلات استان در فصل سرما برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 10:18
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612109733468214.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612108439738030.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612103444620590.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612103980877503.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612100750479727.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612108780475460.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612108602344255.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612109975696841.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612103337918187.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612100277819338.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612106963269336.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612105114309386.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612109838558172.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612100045570611.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612101414931194.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612103362570575.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612106814578226.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612107332076695.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612102260309100.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612106549364115.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با استاندار و مسئولان استانی http://cdn.icana.ir/d/019/201612108003726503.jpg , مجمع نمایندگان مازندران, استاندار و مسئولان استان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000