هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس


اسامی ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: احمدعلی کیخا- محمدحسین فرهنگی - احمد مرادی - سیدحمزه امینی - محمد دامادی.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 14:36
احمدعلی کیخا در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612108527832352.jpg Icana
احمدعلی کیخا در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612101291921448.jpg Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201612103639399708.jpg Icana
محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612105158432164.jpg Icana
محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612103612117302.jpg Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201612103701182904.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612100667922347.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612109617954289.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612100583514987.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612100546651287.jpg Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201612107423962212.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612105847756677.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612107711255336.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612104108056295.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612107691899635.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612101088544774.jpg Icana
سیدحمزه امینی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612100459618725.jpg Icana
محمد دامادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612107567212871.jpg Icana
محمد دامادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612102880517453.jpg Icana
محمد دامادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201612102908839569.jpg Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201612108592116103.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000