هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم


دکتر علی لاریجانی که به استان قم سفر کرده امروز (سه شنبه 28 دی ماه) در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم در جمع خبرنگاران گفت: خط 2 مترو شهر قم حدود 18 کیلومتر است و درصورتی که ساخت دوخط مترو شهر قم به پایان برسد شرایط ترافیکی قم سامان می یابد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 15:02
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701108597298270.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701108478047254.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701108016881215.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701104268294055.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701109151629165.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701101205204520.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701107327530984.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701109802869853.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701108172914087.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701108708193036.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701108809370070.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701108911106093.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701102295233339.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701108095512354.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701108196503058.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701107928001943.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701109257120369.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در آیین کلنگ زنی خط 2 مترو شهر قم http://cdn.icana.ir/d/019/201701100503097041.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000