هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه


نشست خبری محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه امروز چهارشنبه 29 دی ماه برگزار شد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 12:29
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701106802980084.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701108763366748.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701105236650331.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701106470567876.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701105501983841.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701107956000103.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701104429309973.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701104690916889.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701104313040232.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701101895300392.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701102337088141.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701107765384807.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701105749057040.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701104089444577.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701102584161339.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701105888804325.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701101778844322.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701102674158591.jpg , محمد خدابخشی Icana
نشست خبری محمد خدابخشی http://cdn.icana.ir/d/019/201701103609645567.jpg , محمد خدابخشی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000