هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت


نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت امروز شنبه 2 بهمن ماه برگزار شد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد شنبه 2 بهمن 1395 ساعت 12:05
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701109278413007.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701109674922635.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701108489019412.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701109001426122.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701108384674773.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701108708143154.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701108000835565.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701108617586914.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701109755789731.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701108925776259.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701108431070872.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701109611197874.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701109456544212.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701109063015859.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701108085242925.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701109399527320.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701109187297778.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701109329840008.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701108544918326.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701100308071127.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور وزیر نفت http://cdn.icana.ir/d/019/201701108321322671.jpg , نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس با حضور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000