هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو


مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ در جریان بازدید از محل حادثه ساختمان پلاسکو گفت: وجود دستگاه های متعدد در مدیریت بحران باعث افزایش هزینه ها می‌شود.
عکس: فوأد فاضلی , محسن نوروزی‌فرد شنبه 2 بهمن 1395 ساعت 17:28
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701100040692068.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701109997649777.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701100064355942.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701108349510430.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701100220313911.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701105436167269.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701108458326982.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701105986398910.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701108202682617.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701105510699154.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701108117529938.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مهدی کیایی در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701100780108140.jpg , حضور مهدی کیایی در محل حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701102095283629.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701105395920051.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701102138698452.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701105808267705.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701106035217295.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701105765225541.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701105848328593.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701102262235052.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701105960685410.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701102430118123.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701102278445737.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
حضور مسعود پزشکیان در محل حادثه ساختمان پلاسکو http://cdn.icana.ir/d/019/201701102398814731.jpg , مسعود پزشکیان, حادثه ساختمان پلاسکو Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000