Icana.ir

گزارش تصویری/ نطق میان دستور نماینده کلیمیان در جلسه علنی امروز مجلس


سیامک مره صدق، نماینده کلیمیان در صحن علنی امروز سه شنبه، 24 اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای توحیدی در تمامی دنیا به ویژه شهدای دفاع مقدس،گفت:دفاع مقدس صحنه به یادماندنی بود که در طی آن خون جوانان مسلمان، زرتشتی،مسیحی و کلیمی با هم در دفاع از سرزمین توحیدی ایران نثار شد تا درخت تناور خدایی این سرزمین بیشتر و بهتر آبیاری شود.
عکس : حمید راهل
سه‌شنبه 24 اسفند 1395 ساعت 13:52
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703105625435514_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703101651027112_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102696336800_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102622736563_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703101950272630_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703105492768758_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703105389728427_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703105458484091_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703100695528346_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703105421031819_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703100234548637_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703100110266719_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703100373736932_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703101860275379_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703100316347381_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703100443424245_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102889933371_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703101832139593_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102774967938_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703103029307996_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703103111106740_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102986824822_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102481312311_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102447959293_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703102372123100_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana
سیامک مره صدق در نطق میان دستور http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703101772327755_Thum.jpg , سیامک مره صدق در نطق میان دستورIcana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000