آغاز امامت امام زمان (عج)

گزارش تصویری/ دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی


وزیر دفاع جمهوری آذربایجان صبح امروز 28 فروردین ماه 96 با حضور در مجلس شورای اسلامی با دکتر علی لاریجانی دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت 11:25
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704104883955975.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704104969481314.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704105128420558.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704105210778291.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704108903628183.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704105522880560.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704105596480796.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704105188977715.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704105580456441.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704105263136941.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704102810771313.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704102916047601.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704107555740132.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704105696144384.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704106196648801.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704109351026912.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704107485866489.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704106018517595.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704107781944403.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704107169851297.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704106305279023.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704107571391827.jpg Icana
دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201704104810288754.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000