سال ۹۸ سال رونق تولید

گزارش تصویری/ دیدار مهدی فرشادان با گروه دوستی پارلمانی نیجر


مهدی فرشادان رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران-نیجر امروز با گروه دوستی پارلمانی نیجر دیدار و گفت وگو کرد.
عکس: امین شانه بند دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 16:14
دیدار مهدی فرشادان با گروه دوستی پارلمانی نیجر http://cdn.icana.ir/d/019/201707105350595648.jpg , سیدمهدی فرشادان, گروه دوستی پارلمانی نیجر Icana
دیدار مهدی فرشادان با گروه دوستی پارلمانی نیجر http://cdn.icana.ir/d/019/201707104692851763.jpg , سیدمهدی فرشادان, گروه دوستی پارلمانی نیجر Icana
دیدار مهدی فرشادان با گروه دوستی پارلمانی نیجر http://cdn.icana.ir/d/019/201707104992656271.jpg , سیدمهدی فرشادان, گروه دوستی پارلمانی نیجر Icana
دیدار مهدی فرشادان با گروه دوستی پارلمانی نیجر http://cdn.icana.ir/d/019/201707104771296572.jpg , سیدمهدی فرشادان, گروه دوستی پارلمانی نیجر Icana
دیدار مهدی فرشادان با گروه دوستی پارلمانی نیجر http://cdn.icana.ir/d/019/201707105143397008.jpg , سیدمهدی فرشادان, گروه دوستی پارلمانی نیجر Icana
دیدار مهدی فرشادان با گروه دوستی پارلمانی نیجر http://cdn.icana.ir/d/019/201707104375904922.jpg , سیدمهدی فرشادان, گروه دوستی پارلمانی نیجر Icana
دیدار مهدی فرشادان با گروه دوستی پارلمانی نیجر http://cdn.icana.ir/d/019/201707106590957541.jpg , سیدمهدی فرشادان, گروه دوستی پارلمانی نیجر Icana
دیدار مهدی فرشادان با گروه دوستی پارلمانی نیجر http://cdn.icana.ir/d/019/201707105251840901.jpg , سیدمهدی فرشادان, گروه دوستی پارلمانی نیجر Icana
دیدار مهدی فرشادان با گروه دوستی پارلمانی نیجر http://cdn.icana.ir/d/019/201707104698068995.jpg , سیدمهدی فرشادان, گروه دوستی پارلمانی نیجر Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000