هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ نشست مشترک رئیس مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی


جلسه‌ مشترک دکتر علی لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی با موضوع رسیدگی به مسیر قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و تهران-قم-اراک و احداث فرودگاه بین المللی قم عصر امروز در محل دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 20:31
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104221335163.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103507692364.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103851470684.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103825943513.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707106809769137.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707107111064282.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103393099591.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103048575952.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103637750504.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103151243624.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104126120680.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103301239043.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707102700139390.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707102785292068.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707102656165578.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103660482728.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707102238228032.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707102361391972.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707102953547799.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707102824421308.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707102512319040.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103216831683.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707100433986589.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707106907592236.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103758119498.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104350461654.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104464681768.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103567131542.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104305556193.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana
نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104030160878.jpg , نشست مشترک دکتر لاریجانی با وزیر راه و شهرسازی Icana

موضوع مرتبط

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000