Icana.ir

گزارش تصویری/ جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد


«شهر تاریخی یزد» به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا و بیست‌ و دومین اثر تاریخی ایران در چهل و یکمین اجلاس کمیته یونسکو در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
سه‌شنبه 20 تیر 1396 ساعت 10:25
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101232700428_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101002210573_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707104350672599_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101469152833_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707104245582641_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707104440483520_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
مجموعه میدان امیرچخماق از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707104291419750_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101324933635_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
مجموعه میدان امیرچخماق از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707104922145827_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707104786311467_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101114753720_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
آب انبارهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101374311009_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707100973515797_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707104390547157_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
آب انبارهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707104304835489_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101731877728_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707100138199696_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707109999942921_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101781441431_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
مجموعه میدان امیرچخماق از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707100807868683_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101840135291_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707102053482811_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101811440515_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707100768180454_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707100028637825_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101032209657_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
مجموعه میدان امیرچخماق از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707101248538453_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707102024601706_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد http://media.icana.ir/Image/2017/07/201707100820725433_Thum.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000