هفته دفاع مقدس

گزارش تصویری/ برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو


نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا و هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 20 تیر 1396 ساعت 20:41
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707104575450586.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707104875814083.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707101147333903.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707100682068611.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707100586108809.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707101154054318.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707106430537121.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707106915926022.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707102631599551.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707102717683878.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707102812712031.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707107712795064.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707107810804493.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707107911422538.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707103371552600.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana
برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با حضور مدیران عامل سایپا و ایران خودرو https://cdn.icana.ir/d/019/201707103847997675.jpg , هاشم یکه زارع, برگزاری نشست کمیسیون ویژه تولید ملی, مدیرعامل سایپا, مدیرعامل ایران خودرو Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet