هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ دکتر لاریجانی تهران را به مقصد ارومیه ترک کرد


دکتر علی لاریجانی برای سفر به استان آذربایجان غربی تهران را به مقصد ارومیه ترک کرد.
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 16:46
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104717728088.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104757602647.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707101697497977.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707101670461226.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707101716317278.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104475872121.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104218550788.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707101583277863.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707101456200999.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707103375781498.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104241096683.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707101475020300.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104447177346.jpg Icana
بدرقه دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد برای سفر به استان آذربایجان غربی http://cdn.icana.ir/d/019/201707104284138847.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000