هفته دفاع مقدس

گزارش تصویری/ ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس امروز چهارشنبه 21 تیرماه


اسامی ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی،به شرح ذیل است: سید علاءالدین خادم، داریوش اسماعیلی، علی ساری، عباس گودرزی، قاسم احمدی لاشکی.
حمیدرضا راهل چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 18:28
سید علاءالدین خادم در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101734828763.jpg Icana
سید علاءالدین خادم در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101676880222.jpg Icana
سید علاءالدین خادم در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707108369729770.jpg Icana
سید علاءالدین خادم در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101783088158.jpg Icana
داریوش اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101301612181.jpg Icana
داریوش اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101422726494.jpg Icana
داریوش اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101901221196.jpg Icana
داریوش اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101186460419.jpg Icana
داریوش اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101253352786.jpg Icana
داریوش اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101391050443.jpg Icana
داریوش اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101520549593.jpg Icana
داریوش اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707100835042581.jpg Icana
علی ساری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101482724662.jpg Icana
علی ساری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707100860942411.jpg Icana
علی ساری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707100967336677.jpg Icana
علی ساری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707100912183082.jpg Icana
علی ساری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101065159776.jpg Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101036465000.jpg Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101133915440.jpg Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707100980938746.jpg Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707102029402586.jpg Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101920027044.jpg Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707102580006886.jpg Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707102049339865.jpg Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101516436887.jpg Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707102167472903.jpg Icana
قاسم احمدی لاشکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101536374166.jpg Icana
قاسم احمدی لاشکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707100162578648.jpg Icana
قاسم احمدی لاشکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707101625266892.jpg Icana
قاسم احمدی لاشکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707102282079129.jpg Icana
قاسم احمدی لاشکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201707102172703587.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet