هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا


هیات اقتصادی کمیسیون اروپا با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دکتر محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از کارشناسان این مرکز دیدار و گفت و گو کردند.
عکس: احسان خلج پنج‌شنبه 22 تیر 1396 ساعت 12:51
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707105376256394.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707105421720844.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707105542835157.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707104939126888.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707105488426881.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707105060986520.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707105214708533.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707105150983772.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707104669321464.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707104790622107.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707104614913188.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707104863477025.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707104464358781.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707104145362313.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707104981610063.jpg Icana
نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس با هیات اقتصادی کمیسیون اروپا http://cdn.icana.ir/d/019/201707104739008777.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000