هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع


رئیس مجلس شورای اسلامی امشب با حضور در منزل شهید علی جواد زارع با خانواده این شهید سرافراز دیدار و از مقام شهدای حمله تروریستی تجلیل کردند.
حمیدرضا راهل دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 23:12
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707103104262050.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707103163142239.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707102094727667.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707102161992693.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707102238574205.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707101960383944.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707103397172358.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707105522685769.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707105984038137.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106120058828.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106139996107.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707105864228132.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707105905034339.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707104848731199.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106665322156.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106965685653.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106878297018.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106808796035.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106328065376.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106261545669.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106552592680.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106494457810.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana
دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهید علی جواد زارع https://cdn.icana.ir/d/019/201707106427938102.jpg , دکتر علی لاریجانی, شهید علی جواد زارع Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet