Icana.ir

گزارش تصویری/ برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر پیشنهادی دفاع


نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر پیشنهادی دفاع برگزار شد.
عکس : محسن نوروزی‌فرد
شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 21:10
امیرحاتمی و آخوندی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101047741436_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708104262044853_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
محمودی شاه نشین و یوسفیان ملا درنشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708104566134944_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
طلایی نیک، خضری، امیر حاتمی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708104348315510_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708104994609976_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708104881694170_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708105941537575_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
بنایی، یارمحمدی، خالقی درنشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708105171250543_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708104683439356_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708105109016419_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708104602758590_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708105667073909_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708104540524466_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101792687626_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708104755176295_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101446487021_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
بهروز نعمتی، جمالی نوبندگانی،نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101673436610_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana
برگزاری نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضوروزیر پیشنهادی دفاع http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708109127054630_Thum.jpg , امیر حاتمی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی, وزیر پیشنهادی دفاع Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000