هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو


مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی حضور یافت و به ایراد سخن پرداخت.
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 14 آذر 1396 ساعت 18:17
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712101279086705.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712104725167614.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712108405085272.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712102154650025.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712101893229438.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712101782549589.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712104278348963.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712102271106095.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712102333899208.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712104203630749.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712109866749699.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712104340583087.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712101920060916.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712109954324663.jpg , مسعود پزشکیان, دانشگاه شهید بهشتی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000