هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو


مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران حضور یافت.
عکس: حمیدرضا راهل سه‌شنبه 14 آذر 1396 ساعت 20:01
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712107113252140.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712102975420329.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712102534201051.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712104650417083.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712101836582607.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712100993203734.jpg Icana
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی حضور یافت و به ایراد سخن پرداخت. http://cdn.icana.ir/d/019/201712105571852273.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712104757929327.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712102156314913.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712103442176259.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712102066131332.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712101973152805.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712101853674346.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712107223745655.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712104874571727.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712103261995427.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712103166035625.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712103357955229.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712102312831871.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712102876665582.jpg Icana
حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو http://cdn.icana.ir/d/019/201712102771948283.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000