هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی


بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلستان ظهر امروز با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و کرد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد شنبه 18 آذر 1396 ساعت 17:50
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712101425650796.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712105927806173.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712101476870526.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712109984455306.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712105746693693.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712109378837304.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712101569290064.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712101718167504.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712101840213466.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712109208159287.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712109177601215.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712109266294158.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712108353666793.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712101804331776.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712109767381191.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712100055074395.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712101288757461.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712100086750446.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712100537668350.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712100990257262.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712101231740569.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712100441708548.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712101831924927.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712100167244882.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712103678464761.jpg Icana
دیدار وزیر امور خارجه انگلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712102293260942.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000