هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ ناطقان میان دستور صحن علنی 3 دی ماه 1396


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: شهاب الدین بی مقدار، قرجه طیار، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا سلیمی، محمدابراهیم رضایی.
عکس: محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 12:58
شهاب الدین بی مقدار در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102478199086.jpg Icana
شهاب الدین بی مقدار در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102123246963.jpg Icana
شهاب الدین بی مقدار در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712107331032957.jpg Icana
شهاب الدین بی مقدار در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712106776221327.jpg Icana
قرجه طیار در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102985202234.jpg Icana
قرجه طیار در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712103016325275.jpg Icana
قرجه طیار در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102903409469.jpg Icana
قرجه طیار در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102962662318.jpg Icana
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102440007474.jpg Icana
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102553854929.jpg Icana
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102161951389.jpg Icana
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712107186705679.jpg Icana
علیرضا سلیمی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102728632199.jpg Icana
علیرضا سلیمی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102644783828.jpg Icana
علیرضا سلیمی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712106276112379.jpg Icana
علیرضا سلیمی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102265178050.jpg Icana
محمدابراهیم رضایی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712105715642531.jpg Icana
محمدابراهیم رضایی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102194611243.jpg Icana
محمدابراهیم رضایی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712102344087710.jpg Icana
محمدابراهیم رضایی در نطق میان دستور جلسه علنی ۳ دی مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201712108896686765.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000