سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی

گزارش تصویری/ حضور دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار قم در مجلس


دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی و دکتر احمد امیرآبادی فراهانی نمایندگان قم از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: امین شانه بند سه‌شنبه 5 دی 1396 ساعت 18:31
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712109120103234.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712105087798879.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712105027055393.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712106055636538.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712100122197939.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712100223933962.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712100301819782.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712104899701567.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712100403555805.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712102139125738.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712107729675454.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712108110347057.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712108166245970.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712107542786752.jpg Icana
دیدار دانش آموزان مدرسه پسرانه ایثار شهر مقدس قم با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201712107631852355.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000