سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی

گزارش تصویری/ دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی


اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کردند.
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 5 دی 1396 ساعت 19:30
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712102668095867.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712102993427545.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712102154943838.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712104123032908.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712103971733181.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712108312754401.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712107758423506.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712108213999653.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712108040340361.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712102057120739.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712107845439482.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712104595751389.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712103191123370.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712107944194229.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712103936144206.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712104021110555.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712103230625269.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712102583129518.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712108331014713.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712107740163194.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712105813754173.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712103282983918.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712103050444437.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201712102974235585.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000