سال ۹۸ سال رونق تولید

چهارشنبه 20 دی ۱۳۹۶ برگزار شد:

نشست خبری یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷


نشست خبری علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ صبح امروز 20 دی 1396 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: محمد صوری چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 15:00
نشست خبری یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ 20 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801105218491044.jpg Icana
نشست خبری یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ 20 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801107082484119.jpg Icana
نشست خبری یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ 20 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801103992659749.jpg Icana
نشست خبری یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ 20 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801107110247247.jpg Icana
نشست خبری یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ 20 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801103001572008.jpg Icana
نشست خبری یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ 20 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801104104830236.jpg Icana
نشست خبری یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ 20 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801109043065481.jpg Icana
نشست خبری یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ 20 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801107410797068.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000