هدر اصلی سایت

امروز صورت گرفت:

دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ با رئیس مجلس اندونزی دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد شنبه 23 دی 1396 ساعت 18:22
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101643068257.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101205938752.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801100990940224.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801100822311834.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102258541259.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103372373956.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102316303469.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103468913111.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102115999028.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101502389324.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101512104430.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105711360631.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101594834822.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102540271784.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102469440533.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102054696553.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107068497889.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس اندونزی با دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107384326747.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000