هدر اصلی سایت

امروز 23 دی 1396 انجام شد:

هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی


علاءالدین بروجردی در هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی که عصر امروز (شنبه، 23 دی ماه) در تهران برگزار شد، گفت: جهان اسلام بعد از اقدام غیر قانونی و ضد قوانین بین المللی آقای ترامپ در خصوص اعلام قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس، به شکل یکپارچه و متحد با این سیاست آمریکا مقابله کرد.
عکس: حمیدرضا راهل شنبه 23 دی 1396 ساعت 21:09
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801101555292257.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801101237972757.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801103430413632.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801104860121516.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801101778701582.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801104812980099.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801101505355894.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801103353235044.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801104071163427.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801104520963353.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801101276356677.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801109597140947.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801104419972649.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801100854319878.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801109165986225.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801104363514746.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801109782166351.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801103099640305.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801103931416142.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801103371122697.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801109952285379.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801103910547214.jpg Icana
هشتمین نشست کمیته دائمی فلسطین http://cdn.icana.ir/d/019/201801109507889014.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000