هدر اصلی سایت

امروز 24 دی 1396 صورت گرفت:

جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره بررسی لوایح چهارگانه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم


جلسه بررسی لوایح چهارگانه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ‌جرائم سازمان یافته، ‌اصلاح قانون پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و کارشناسان این حوزه برگزار شد.
عکس: سلمان بابایی یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 11:23
جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801103611066146.jpg Icana
کاظم جلالی و عباس عراقچی در جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801101074410426.jpg Icana
کمال دهقانی فیروزآبادی و کاظم جلالی در جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801100896760268.jpg Icana
جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801109964925247.jpg Icana
جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801106988633675.jpg Icana
کاظم جلالی و عباس عراقچی در جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801106928259015.jpg Icana
جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801104651406082.jpg Icana
جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801101092220136.jpg Icana
جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801100610366140.jpg Icana
جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801103054871954.jpg Icana
کمال دهقانی فیروزآبادی و کاظم جلالی و عباس عراقچی در در جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801105459933494.jpg Icana
کمال دهقانی فیروزآبادی و کاظم جلالی و عباس عراقچی در در جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801107727555247.jpg Icana
کاظم جلالی و عباس عراقچی در جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801107568057013.jpg Icana
جلسه مرکز پژوهش های مجلس درباره کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم http://cdn.icana.ir/d/019/201801107949569306.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000