هدر اصلی سایت

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶:

ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: یعقوب شیویاری، سلام امینی، سید مهدی مقدسی، فرهاد فلاحتی، علی محمد شاعری
عکس: محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 13:32
یعقوب شیویاری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801106077580571.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
یعقوب شیویاری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801100859591826.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
یعقوب شیویاری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801104624208812.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
یعقوب شیویاری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801105330398423.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
سلام امینی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801105670450149.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
سلام امینی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801108041459969.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
سید مهدی مقدسی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801102340247978.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
سید مهدی مقدسی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801106841682954.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
سید مهدی مقدسی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801105832556999.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
سید مهدی مقدسی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801107488809394.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
فرهاد فلاحتی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801107305568874.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
فرهاد فلاحتی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801105619395807.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
فرهاد فلاحتی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801109354152794.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
علی محمد شاعری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801105368596014.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
علی محمد شاعری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201801107275461873.jpg , فرهاد فلاحتی, یعقوب شیویاری, سلام امینی, سیدمهدی مقدسی, علی محمد شاعری Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000