هدر اصلی سایت

در حاشیه اتحادیه بین‌المجالس سازمان همکاری اسلامی اتفاق افتاد:

دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی


کوروش کرم پور حقیقی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان عصر امروز یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ با نایب رئیس مجلس تاجیکستان دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 19:10
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103047658595.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102906979662.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103570277378.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103200226569.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102425317355.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801104643350193.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103452925720.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801100580730863.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801104362923975.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801100615574520.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103445436470.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102566182618.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102715991707.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana
دیدار نایب رئیس مجلس تاجیکستان با کوروش کرم پور حقیقی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102793877526.jpg , کوروش کرم پور حقیقی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000