هدر اصلی سایت

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ صورت گرفت:

نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷


نشست خبری علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ امروز دوشنبه، ۲۵دی ماه با خبرنگاران از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: محمد صوری دوشنبه 25 دی 1396 ساعت 12:02
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ http://cdn.icana.ir/d/019/201801108744503199.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ http://cdn.icana.ir/d/019/201801100708492813.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ http://cdn.icana.ir/d/019/201801109148983711.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ http://cdn.icana.ir/d/019/201801109993476478.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ http://cdn.icana.ir/d/019/201801109402578449.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ http://cdn.icana.ir/d/019/201801105174178463.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana
نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ http://cdn.icana.ir/d/019/201801105226909772.jpg , نشست خبری سخنگوی کمـیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000