سال ۹۸ سال رونق تولید

صحن علنی روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: محمدقسیم عثمانی، محسن علیجانی، شکور پورحسین شقلان و محمدحسین فرهنگی.
عکس: محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 1 بهمن 1396 ساعت 15:29
محمدقسیم عثمانی در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801108256983274.jpg Icana
محمدقسیم عثمانی در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801106126914899.jpg Icana
محمدقسیم عثمانی در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801108732729037.jpg Icana
محمدقسیم عثمانی در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801104554222331.jpg Icana
محسن علیجانی زمانی در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801102619397776.jpg Icana
محسن علیجانی زمانی در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801107982834818.jpg Icana
محسن علیجانی زمانی در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801108749862505.jpg Icana
محسن علیجانی زمانی در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801108881970271.jpg Icana
شکور پورحسین شقلان در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801102335327354.jpg Icana
شکور پورحسین شقلان در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801107751207860.jpg Icana
شکور پورحسین شقلان در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801106013067444.jpg Icana
محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801107030747440.jpg Icana
v http://cdn.icana.ir/d/019/201801107440782559.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000