هدر اصلی سایت

عصر سه شنبه 24 بهمن 1396 برگزار شد:

حضور دکتر لاریجانی در مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری (2)


مراسم ختم والده دکتر محمد جعفری، رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، با حضور دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان، مدیران و کارکنان مجلس شورای اسلامی و مقامات بلند پایه لشکری و کشوری عصر امروز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ در مسجد فخرآباد تهران برگزار شد.
عکس: ابوطالب ندری سه‌شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 19:25
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802107396010054.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802107940465474.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802107719292106.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802105589170836.jpg Icana
دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802101632244040.jpg Icana
دکتر علی لاریجانی و محمدجواد ظریف در مراسم ختم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802102334707056.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802105934449274.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802108149527412.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802108200768083.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802108398650238.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802106142942742.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802106361330646.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802109611898335.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802100147037398.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802109966483778.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802107035638783.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802106613042995.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802102316486949.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802100880849529.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802107053172869.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802106897941126.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802100688838344.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802101078640102.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802101311738573.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802102134989101.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802104975585570.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802104862669764.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802105066328140.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802102248091237.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802102009189048.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802102768882784.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802102403490217.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802101189692611.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802102619977846.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802102251604004.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری http://cdn.icana.ir/d/019/201802102666932934.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000