هدر اصلی

عصر سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ برگزار شد:

حضور رئیس مجلس در مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری (1)


مراسم ختم والده دکتر محمد جعفری، رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، با حضور دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان، مدیران و کارکنان مجلس شورای اسلامی و مقامات بلند پایه لشکری و کشوری عصر امروز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ در مسجد فخرآباد تهران برگزار شد.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 18:40
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802103347677763.jpg Icana
دکتر علی لاریجانی در مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802109865042780.jpg Icana
مسعود پزشکیان در مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100399776628.jpg Icana
حسین امیرعبداللهیان در مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802107282194106.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802104335003296.jpg Icana
علی مطهری در مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802107583861911.jpg Icana
رحیم زارع در مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802108203221876.jpg Icana
بهروز نعمتی در مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802101048729704.jpg Icana
علاءالدین بروجردی در مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802107967916199.jpg Icana
محمدرضا پورابراهیمی در مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802108127787092.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100081744363.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100716170902.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100632881520.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802106306207342.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100526487254.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100613689560.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802101264166587.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802101354536497.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802101443974759.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802101486271604.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100968275003.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802101031254446.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802102511457683.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802102577604731.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802102628845401.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802102107494866.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802103950482053.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802103217833623.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802103457080974.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802103520246746.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100455675542.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802103667260890.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802103584157838.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802104322396159.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802105687106462.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802103612337196.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802107420264423.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802108092728356.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802107952422083.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802107721401989.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802107671465626.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802106857479303.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802108853599866.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802108325355130.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802108405476907.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802108440879552.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100328258573.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802109797032435.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802109632875958.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802101029230952.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100800231735.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100946873219.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802109585522078.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100064016908.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100246061037.jpg Icana
مراسم ترحیم والده محممراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفرید جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100505804656.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802109770361153.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802100006627356.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802102037434894.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802101775082658.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802101718252096.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802102421460431.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802102176436859.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802107420736758.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802109870915616.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802107730503395.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802108589856029.jpg Icana
مراسم ترحیم والده دکتر محمد جعفری https://cdn.icana.ir/d/019/201802103394819180.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet