هدر اصلی سایت

امروز ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ صورت گرفت؛

دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ با دیوید مک آلیستر، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپایی و هیأت ۲۰ نفره نمایندگان پارلمان اروپا دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت 14:22
علاءالدین بروجردی در دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802101273007152.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802102312369023.jpg Icana
علاءالدین بروجردی در دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802100784077987.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802101035436769.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802100508496342.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802100741967471.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802102937505208.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802108722712248.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802106485812510.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802106397705843.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802101730533033.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802106434009944.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802106015886069.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802101577556339.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802107130913262.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802106426357587.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802109592716648.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802100022740681.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802105623022336.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802104588404380.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802101128980184.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802101899267216.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802106701752903.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802100966314345.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802107621133656.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802100258228110.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802108510101413.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802103680047032.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802100861783377.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802106358160913.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802104372789396.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802107333596953.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802104092767345.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802103461668608.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802107577346173.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802101312556670.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802101155480722.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802109692530975.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802103253538320.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802106839655544.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802103812341128.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802109190558729.jpg Icana
دیدار نمایندگان پارلمان اروپا با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201802108939199947.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802100476649025.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802103129215116.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802103303060738.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802100599067646.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802106998270582.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802103042754320.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802106279510989.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802103656155543.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802100634097632.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802106658218856.jpg Icana
http://cdn.icana.ir/d/019/201802106439281444.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000