هدر اصلی سایت

امروز ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ برگزار شد؛

ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور


ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با موضوع جزئیات حذف کنکور عصر امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ در محل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت 17:29
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802104483355676.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802102017466741.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802101727910368.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802100860731885.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802101367548704.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802101489780995.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802103926602494.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802104290950773.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802104492745852.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802100800733718.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802103855051885.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802101895234450.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802104342005115.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802101537295072.jpg , نشست کارگروه نمایندگان ادوار مجلس با موضوع بررسی ح Icana
ششمین جلسه کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با موضوع جزئیات حذف کنکور http://cdn.icana.ir/d/019/201802104918269416.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000