هدر اصلی سایت

امروز انجام شد:

دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان


اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان دیدار و گفت و گو کردند.
سه‌شنبه 22 اسفند 1396 ساعت 14:21
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803109756048131.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803107296731330.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803104884879535.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803105277848899.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803105760728072.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803101322802345.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803105882960364.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803105734082924.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803104854880452.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803105394031198.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803105487009725.jpg Icana
دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان با رئیس کمیته بخش های و سیاستگذاری اقتصادی پارلمان گرجستان http://cdn.icana.ir/d/019/201803108343367333.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000