شهادت حضرت فاطمه معصومه (س)

عصر سه شنبه 22 اسفند 1396 برگزار شد:

مراسم ختم برادر علی گلمرادی


مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان، در مسجد مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عکس: محمدرضا زرندوش سه‌شنبه 22 اسفند 1396 ساعت 15:28
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803106279379198.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803102531056216.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803106126588833.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803105156929009.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803106209878215.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803101947844216.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803105689459328.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803105600393725.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803105008796888.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803102295515739.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803100674037439.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803101991611978.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803100304918278.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803102656063733.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803101864554835.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803100373673942.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803109832199670.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803102652787140.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803102662103625.jpg , علی گلمرادی Icana
مراسم ختم برادر علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان http://cdn.icana.ir/d/019/201803101740998514.jpg , علی گلمرادی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000