شهادت حضرت فاطمه معصومه (س)

امروز 22 اسفند 1396 برگزار شد:

جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی


نشست علنی نوبت عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی با موضوع استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل سه‌شنبه 22 اسفند 1396 ساعت 17:33
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803105256855421.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803100419620356.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803105337163527.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803100255836539.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803101938301536.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803101912954860.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803102096868121.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803100756504477.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803103558652665.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803103624427054.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803101679489565.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803103866469350.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803109078168268.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803109691565682.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803108447265194.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803100342107196.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803109377972776.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803101948687827.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803104169814122.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803101844571855.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803108885699007.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803101759797671.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803104244346007.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803108666987212.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803109000096119.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803102034261337.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803109452504661.jpg Icana
جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201803102791597597.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000