هدر اصلی سایت

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز 21 فروردین ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: عزیز اکبریان، شمس‌الله شریعت‌نژاد، حسن کامران دستجردی، غلامرضا کاتب، مرتضی صفاری نطنزی.
عکس: محمدرضا زرندوش سه‌شنبه 21 فروردین 1397 ساعت 13:32
عزیز اکبریان در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104605578509.jpg Icana
عزیز اکبریان در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104427447304.jpg Icana
عزیز اکبریان در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104311177564.jpg Icana
عزیز اکبریان در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104516326577.jpg Icana
شمس الله شریعت نژاد در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104230310468.jpg Icana
شمس الله شریعت نژاد در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804103556542228.jpg Icana
شمس الله شریعت نژاد در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804100272548769.jpg Icana
شمس الله شریعت نژاد در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104065781332.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804103849638865.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804103148293827.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804103648402776.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804103763927198.jpg Icana
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104662270603.jpg Icana
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104760093702.jpg Icana
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804107248340679.jpg Icana
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104846178029.jpg Icana
مرتضی صفاری در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804107352871648.jpg Icana
مرتضی صفاری در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804107447713471.jpg Icana
مرتضی صفاری در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104304024433.jpg Icana
مرتضی صفاری در نطق میان دستور صحن علنی 21 فروردین 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201804104218126436.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000