شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد:

نشست احمد انارکی محمدی با دادستان کل کشور


نشست احمد انارکی محمدی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ساعت 15:32
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805105471256906.jpg Icana
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805105651437738.jpg Icana
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805105867766534.jpg Icana
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805106108540439.jpg Icana
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805105273561081.jpg Icana
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805108708567055.jpg Icana
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805109099300463.jpg Icana
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805108909616815.jpg Icana
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805105075306267.jpg Icana
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805108073369065.jpg Icana
نشست رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دادستان کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201805109495251102.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000