شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

عصر امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ صورت گرفت:

دیدار امیر خجسته با عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه


امیر خجسته، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فلسطین امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ با عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: امین شانه بند چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ساعت 16:21
دیدار عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه با امیر خجسته http://cdn.icana.ir/d/019/201805104343220188.jpg , امیر خجسته, عضو سازمان همکاری اسلامی Icana
دیدار عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه با امیر خجسته http://cdn.icana.ir/d/019/201805109921010220.jpg , امیر خجسته, عضو سازمان همکاری اسلامی Icana
دیدار عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه با امیر خجسته http://cdn.icana.ir/d/019/201805104904445282.jpg , امیر خجسته, عضو سازمان همکاری اسلامی Icana
دیدار عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه با امیر خجسته http://cdn.icana.ir/d/019/201805104197696682.jpg , امیر خجسته, عضو سازمان همکاری اسلامی Icana
دیدار عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه با امیر خجسته http://cdn.icana.ir/d/019/201805109317301951.jpg , امیر خجسته, عضو سازمان همکاری اسلامی Icana
دیدار عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه با امیر خجسته http://cdn.icana.ir/d/019/201805100181499286.jpg , امیر خجسته, عضو سازمان همکاری اسلامی Icana
دیدار عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه با امیر خجسته http://cdn.icana.ir/d/019/201805105690161913.jpg , امیر خجسته, عضو سازمان همکاری اسلامی Icana
دیدار عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه با امیر خجسته http://cdn.icana.ir/d/019/201805109657353677.jpg , امیر خجسته, عضو سازمان همکاری اسلامی Icana
دیدار عضو سازمان همکاری اسلامی و هیأت فلسطینی همراه با امیر خجسته http://cdn.icana.ir/d/019/201805109537357342.jpg , امیر خجسته, عضو سازمان همکاری اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000