هدر اصلی سایت

امروز 30 اردیبهشت ماه 1397 انجام شد:

اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی


اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی عصر امروز 30 اردیبهشت ماه 1397 به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: امین شانه بند یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت 16:38
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805108391983216.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805108277267378.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805107642753267.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805108969607150.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805107825915374.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805108806754981.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805107307035125.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805109081775812.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805107474359207.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805106690608440.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805108820357050.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805107503440081.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805107321023293.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805104187952478.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805101587871291.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805107943544902.jpg Icana
اختتامیه مسابقات قرآن کارمندان مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805106843640613.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000