هدر اصلی سایت

دیدار رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با حسین امیرعبداللهیان


حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ با رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: حمیدرضا راهل سه‌شنبه 1 خرداد 1397 ساعت 15:12
دیدار رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201805101285844061.jpg , حسین امیری خامکانی Icana
دیدار رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201805101553786187.jpg , حسین امیری خامکانی Icana
دیدار رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201805101499005252.jpg , حسین امیری خامکانی Icana
دیدار رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201805104586747572.jpg , حسین امیری خامکانی Icana
دیدار رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201805101839615966.jpg , حسین امیری خامکانی Icana
دیدار رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201805104766555744.jpg , حسین امیری خامکانی Icana
دیدار رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201805105110893053.jpg , حسین امیری خامکانی Icana
دیدار رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201805100970946846.jpg , حسین امیری خامکانی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000