هدر اصلی سایت

به مناسبت ماه مبارک رمضان:

برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی


نمایشگاه قرآن امروز یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ به مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت 15:20
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805109257342620.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805103460165486.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805106432530687.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805105646405630.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805106688201656.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805107281502348.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805107400008045.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805100173739790.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805106633420720.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805105438834330.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805106321604889.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805106573336331.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805106008384642.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000